Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Studera Asien i Lund!

Genom dina studier om Öst- och Sydöstasien lär du dig att beskriva, förklara och förstå den sociala, politiska och ekonomiska utvecklingen i regionen och i enskilda länder. På våra enstaka kurser och på vårt masters program möter du lärare som är engagerade i både undervisning och forskning och har bred erfarenhet från regionen. Vi fokuserar på olika länders utveckling men studerar även regionens betydelse i internationell politik. Du kan läsa vårt mastersprogram men även enstaka kurser på både grund- och avancerad nivå som fokuserar på olika teman – t.ex. .internationella relationer, mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor samt den digitala utvecklingen.

Masterprogram i Asienstudier

Vi erbjuder ett unikt masterprogram i Asienstudier. Programmet är tvärvetenskapligt och syftar till att ge dig en avancerad kunskap om samtida frågor i Öst- och Sydöstasien så att du får de kunskaper och konkreta färdigheter som krävs för att förstå och bedöma social, kulturell, ekonomisk och politisk utveckling i regionen. Programmet tillåter dig att specialisera utifrån ditt regionala, tematiska och disciplinära fokus och att kritiskt undersöka och diskutera frågor inom området Öst- och Sydostasien.

Du väljer att fokusera på ett land eller en region i Öst- och Sydostasien, men läser också kurser som är mer allmänna och behandlar tvärregionala frågor. Under den fjärde terminen har du möjlighet att resa till Asien för att utföra fältarbete och samla in material för ditt examensarbete.

Då programmet har en internatioenll rekryteringsbas och all undervisning sker på engelska är all följande information om programmet enbart på engelska.

Läs mer om vårt Masterprogram i Asienstudier här.

 
Fristående kurser

Vi erbjuder också ett antal fristående kurser, både på grund- och avancerad nivå. All undervisning sker på engelska. Klicka på kursnamnen för att ta reda på mer om varje kurs.


På grundnivå erbjuder vi följande kurser

På avancerad nivå erbjuder vi följande kurser:

 

 

 

Page Manager:

Frågor?

Om du har några frågor kan du kontakta:

Nina Brand
Internationell koordinator

Tel: 046-222 3861
E-mail: nina [dot] brand [at] ace [dot] lu [dot] se

eller

Dr. Sidsel Hansson
Studiekoordinator

Tel: 046-222 0595
E-mail: sidsel [dot] hansson [at] ace [dot] lu [dot] se


Centre for East and South-East Asian Studies
Lund University
Sölvegatan 18 B, 223 62 Lund
Sweden

Phone: +46 46 222 38 61
E-mail: info [at] ace [dot] lu [dot] se