Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Studera Asien i Lund!

Lunds Masterprogram i Asienstudier kan ge dig en spännande internationell karriär!

Masterprogrammet i Asienstudier är en tvåårig tvärvetenskaplig utbildning som ger dig särskild kompetens och fördjupad kunskap om nutida Asien. Programmet är samhällsvetenskapligt och du får grundläggande kunskap om Asien samt färdigheter för att förstå, bedöma och analysera regionens sociala, kulturella, ekonomiska och politiska utveckling. Utbildningen ger dig specialkunskap om dagens Asien och du kan specialisera dig på en region eller ett land i Asien. Du får även möjlighet att fokusera tematiskt och ämnesmässigt. Programmet hålls på engelska.

Under första terminen läser du tre obligatoriska kurser. En bred introducerande kurs till ämnet Asienstudier och därefter två obligatoriska kurser i ekonomisk och politisk utveckling i Asien. Läs mer om den första terminens kurser här.

Den andra terminen specialiserar du dig på den region som du är mest intresserad av. Du kan välja mellan Kina, Japan/Korea och Sydöstasien. Under andra terminen läser du även en metodkurs där du börjar formulera ditt uppsatsprojekt.  Läs mer om den andra terminens kurser här.

Tredje terminen består av valbara tematiska fördjupningskurser. Under senare delen av tredje terminen får du möjlighet att läsa en kurs på våra partneruniversitet i Beijing, Tokyo, och Kuala Lumpur.  Läs mer om den tredje terminens kurser här.

Under den fjärde terminen koncentrerar du dig helt på ditt examensarbete. Du samlar material, eventuellt genom fältarbete i Asien, och du lägger fram din examensuppsats i slutet av terminen. Läs mer om den fjärde terminens kurser här.

Vårt Masterprogram är unikt i Europa och ger en utmärkt grund för forskarutbildning, samt för arbete i myndigheter, privata företag och frivilligorganisationer.

Läs mer om programmet här . Då programmet ges på engelska är all följande information om programmet enbart på engelska

 

Page Manager:

Frågor?

Om du har några frågor kan du kontakta:

Nina Brand
Internationell koordinator

Tel: 046-222 3861
E-mail: nina [dot] brand [at] ace [dot] lu [dot] se

eller

Dr. Sidsel Hansson
Studiekoordinator

Tel: 046-222 0595
E-mail: sidsel [dot] hansson [at] ace [dot] lu [dot] se


Centre for East and South-East Asian Studies
Lund University
Sölvegatan 18 B, 223 62 Lund
Sweden

Phone: +46 46 222 38 61
E-mail: info [at] ace [dot] lu [dot] se