Lund University is celebrating 350 years. Read more on lunduniversity.lu.se

Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Studera Asien i Lund!

Lunds Masterprogram i Asienstudier kan ge dig en spännande internationell karriär!

Masterprogrammet i Asienstudier är en tvåårig tvärvetenskaplig utbildning som ger dig spetskompetens och fördjupad kunskap om nutida Asien. Masterprogrammet är samhällsvetenskapligt och du får både grundläggande kunskap om Asien samt de nödvändiga färdigheter för att förstå, bedöma och analysera regionens sociala, kulturella, ekonomiska och politiska utveckling. Utbildningen ger dig specialkunskap om dagens Asien och du kan specialisera dig på en region eller ett land i Asien. Du får även möjlighet att fokusera tematiskt och ämnesmässigt. Programmet hålls på engelska.

Under första terminen läser du tre obligatoriska kurser. En bred introducerande kurs till ämnet Asienstudier och därefter två obligatoriska kurser i ekonomisk och politisk utveckling i Asien. Läs mer om den första terminens kurser här.

Den andra terminen specialiserar du dig på den region som du är mest intresserad av. Du kan välja mellan Kina, Japan/Korea, Sydöstasien och Sydasien. Under andra terminen läser du även en metodkurs där du börjar formulera ditt uppsatsprojekt.  Läs mer om den andra terminens kurser här.

Tredje terminen består av valbara tematiska fördjupningskurser. Under senare delen av tredje terminen får du möjlighet att läsa en kurs på våra partneruniversitet i Beijing, Tokyo, Kuala Lumphur och Mumbai.  Läs mer om den tredje terminens kurser här.

Under den fjärde terminen koncentrerar du dig helt på att samla material genom fältarbete i Asien och på att färdigställa din Masteruppsats som du lägger fram i slutet av terminen.  Läs mer om den fjärde terminens kurser här.

Vårt Masterprogram är unikt i Europa och ger en utmärkt grund för forskarutbildning, samt för arbete i myndigheter, privata företag och frivilligorganisationer.

Läs mer om programmet här (på engelska).

students in front of the fountain
Page Manager:

questions?

If you have any questions, please contact

Nina Brand
International Liaison Officer

Phone: +46 46 222 3861
E-mail: nina [dot] brand [at] ace [dot] lu [dot] se

or

Associate Prof. Monica Lindberg Falk
Director of Studies

Phone: +46 46 222 3744
E-mail: monica [dot] lindberg_falk [at] ace [dot] lu [dot] se


phot of Ulf Stomberg
Ulf Stomberg, Senior Consultant, PeopleSearch, Tokyo

"Mastersprogrammet i Asienstudier gav mig möjlighet att fördjupa mina kunskaper mer i de mekanismer som driver den ekonomiska, politiska och kulturella utvecklingen i Asien och bidrog mycket till min förståelse för Japan och dess samhälle. Även möjligheten att faktiskt kunna vara på plats i Japan för att bedriva forskning ute i fältet lade fundamentet för min karriär i Tokyo."

Centre for East and South-East Asian Studies
Lund University
Sölvegatan 18B, 223 62 Lund
Sweden

Phone: +46 46 222 38 61
E-mail: info [at] ace [dot] lu [dot] se