The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Centrum för öst- och sydöstasienstudier (Centre for East and South-East Asian Studies) fokuserar på tvärvetenskaplig utbildning och forskning kring samtida öst- och sydöstasien och ligger organisatoriskt under historiska institutionen vid de humanistiska och teologiska fakulteterna.

Centrum har för närvarande en personal på tolv personer, inklusive forskare och administrativ personal och leds av en avdelningsföreståndare samt har en rådgivande kommitté för det strategiska arbetet.

Forskningen fokuserar på internationella relationer, ekonomisk utveckling, civilsamhället och politiska frågor samt digitala omvandlingar. Genom att bygga på styrkor inom dessa områden är Centret ett nav för studenter och forskare vid Lunds Universitet som är intresserade av regionen. Centret och dess personal är också integrerat i ett stort nätverk av forskare och institutioner i Asien och på andra håll.  

Centret erbjuder ett tvärvetenskapligt internationellt masterprogram (Master of Science in Asian Studies) och har enskilda kurser på både kandidatnivå och masternivå samt en doktorandutbildning.

Här finns också ett bibliotek, Asienbiblioteket , som öppnades 1999 och som är ett av HT-biblioteken. Samlingen är tvärvetenskaplig och fokuserar på samtida frågor i öst- och sydöstasien.

Centret arrangerar och är medarrangörer i ett brett utbud av olika aktiviteter. Dessa inkluderar bland annat att ta emot gästforskare, anordna öppna föreläsningar, seminarier, konferenser, filmvisningar och utställningar.

 

Centrums föreskrifter

Centrums föreskrifter på engelska

Centrums föreskrifter på svenska

 

Centrums arbetsplaner

Centrums arbetsplan för 2020 på engelska

Centrums arbetsplan för 2019 på engelska


Centrums arbetsrapporter

Centrums arbetsrapport för 2019 på engelska

Centrums arbetsrapport för 2018 på engelska


Centrums strategiska plan 2017-2019

Centrums strategiska plan 2017-2019 (PDF, 650 kB, ny flik)

 

Kontaktinformation

Besöksadress

Sölvegatan 18 B
223 62 Lund
 

Postadress

Lunds universitet
Centrum för öst- och sydöstasienstudier
Box 118
221 00 Lund


Telefon:

046 - 222 38 61
 

E-mail

info [at] ace [dot] lu [dot] se 
 

Hämtställe

61