COSB30: Kina idag - Politisk utveckling, samhällsfrågor och globalt inflytande

Kursen ger grundläggande kunskap om det kinesiska politiska systemet och den politiska utvecklingen efter 1978. Den analyserar en rad centrala frågor och utmaningar som präglar dagens kinesiska samhälle. Det gäller t.ex. miljöfrågor, den socio-ekonomiska utvecklingen och frågor som rör regionala skillnader och klyftor i samhället.

Kursen fokuserar även på utvecklingen när det gäller civilsamhället och situationen för de mänskliga rättigheterna. Yttrandefriheten, mediernas roll och den digitala utvecklingen, liksom framväxten av ett övervakningssamhälle, studeras också på kursen. Inhemska frågor studeras även utifrån ett globalt perspektiv. Kursen diskuterar och analyserar Kinas globala ambitioner och utrikes- och säkerhetspolitik.

 

 

 

 

Hösttermin 2020

Kurskod: COSB30
Poäng: 7.5 hp

Nivå:Grundnivå
Undervisningsspråk: Svenska
Undervisningsform: Kurs, Distans
Antal träffar: 1 (ej obligatorisk)

Studietakt:  Halvtid
Undervisningstid: Blandade tider

Period: 2020-09-30 till 2020-12-01

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt tidigare högskolestudier om minst 30.0 hp. Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande engelska 6 från svenskt gymnasium är ett krav.

Anmälningskod för HT 2020:

Sommarkurs 2020

Kurskod: COSB30
Poäng: 7.5 hp

Nivå:Grundnivå
Undervisningsspråk: Svenska
Undervisningsform: Kurs, Distans
Antal träffar: 1 (ej obligatorisk)

Studietakt:  Halvtid
Undervisningstid: Blandade tider

Startperiod: Sommar 2020

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt tidigare högskolestudier om minst 30.0 hp. Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande engelska 6 från svenskt gymnasium är ett krav.

Anmälningskod för sommar 2020: