Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Intresserad att skriva en rapport on bilden av Öst- och Sydöstasien i läroböcker/undervisning i skolan?

blue and yellow globe, Asia in focus, black background. photo.
photo from pexels.com/

Vi vill få en bild av vad svenska ungdomar lär sig om Öst- och sydöstasien i skolan. Detta kan hjälpa oss förstå vilken kunskap unga människor idag har om regionen.

I dagens globala samhälle och med Asiens växande betydelse är det intressant att se hur regionen beskrivs, vilka frågor som belyses, och vilka eventuella brister det finns i läroböcker, samt om och hur lärare använder annat material. 

Beroende på urval av material, och intresse, kunde med fördel rapporten också innefatta intervjuer med lärare för att undersöka deras syn på läroböckerna och vilket övrigt material de använder, med läroboksförlag, samt med personal på lärarutbildningen mfl. 

Vi uppskattar rapportskrivande att ta 1 till 1,5 månader.

Tjänsten kan delas upp under hösten eller vara mer koncentrerad.

Deadline 15 september.

Se vidare information i detta dokument (PDF, nytt fönster, 68Kb)