Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

  • Centret är engagerat i att främja en stark forskningsmiljö med målet att bli en ledande institution i Europa.
     
  • Centret fungerar som mötesplats för forskare vid Lunds universitet med intresse för Öst- och Sydöstasien och samarbetar i att utveckla gemensamma forskningsprojekt.
     
  • Centret engagerar sig i samarbete med forskare vid andra universitet genom bland annat gemensamma forskningsprojekt och välkomnar också gästforskare.
     
  • Centret organiserar föreläsningar, seminarier, workshops och filmvisningar för att sprida forskning och engagera sig i aktuella frågor.