Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Forskning

  • Centret är engagerat i att främja en stark forskningsmiljö med målet att bli en ledande institution i Europa.
     
  • Centret fungerar som mötesplats för forskare vid Lunds universitet med intresse för Öst- och Sydöstasien och samarbetar i att utveckla gemensamma forskningsprojekt.
     
  • Centret engagerar sig i samarbete med forskare vid andra universitet genom bland annat gemensamma forskningsprojekt och välkomnar också gästforskare.
     
  • Centret organiserar föreläsningar, seminarier, workshops och filmvisningar för att sprida forskning och engagera sig i aktuella frågor.

 

 

Page Manager:

Centre for East and South-East Asian Studies
Lund University
Sölvegatan 18 B, 223 62 Lund
Sweden

Phone: +46 46 222 38 61
E-mail: info [at] ace [dot] lu [dot] se