The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of Marina Svensson

Marina Svensson

Professor

Photo of Marina Svensson

Problemet är att lagarna inte efterlevs

Author

  • Marina Svensson

Summary, in Swedish

Det kinesiska samhället har blivit alltmer baserat på lag och rätt. Men tyvärr efterlevs inte lagarna. Kommunistpartiets maktmonopol är inte enda hindret för att implementera lagar. Med i bilden finns också svaga institutioner, oklara maktbefogenheter, korruption och bristande kunskaper i rättsfrågor. Den snabba ekonomiska utvecklingen har exempelvis lett till att lokalregeringar ser mellan fingrarna för att främja ekonomiska intressen.

Department/s

  • Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University

Publishing year

2008

Language

Swedish

Publication/Series

Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Issue

1

Document type

Journal article

Publisher

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), Vetenskapsrådet

Topic

  • Other Social Sciences

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 0348-7997