The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

18

Jan

Bilden av Öst- och Sydöstasien i den svenska skolan

18 January 2022 13:15 to 15:00 | Seminar
rött äpple på hög av böcker och texten "Bilden av Öst- och Sydöstasien i den svenska skolan"

Vad lär sig elever om Öst- och Sydöstasien i den svenska skolan? Vilka frågor diskuteras och hur skiljer det sig åt mellan läroböcker? Dessa och andra frågor har Dr. John Hennessey och Dr. Pontus Wallin på uppdrag av Centrum för Öst- och Sydöstasien undersökt. De presenterar sina resultat i en rapport på detta online seminarium som riktar sig till lärare, forskare, och andra intresserade.

About the event

Location:

Zoom. Registrering krävs

Contact:

marina [dot] svensson [at] ace [dot] lu [dot] se