Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

LUBcat - vårt nya bibliotekssystem

LUBcat kommer att ersätta Lovisa i juni

Biblioteken vid Lunds universitet byter bibliotekssystem i juni. Det nya systemet, LUBcat innehåller flera nya funktioner, bland annat en förenklad inloggning.

Från och med den 25 maj går det inte att beställa material från vissa magasin, eller för transport mellan biblioteken. Detta för att vi ska hinna hantera alla beställningar innan vi stänger Lovisa.

På Asienbiblioteket kan du beställa från våra egna magasin under våra öppettider genom att kontakta Asienbibliotekets personal .

Lovisa stänger den 7 juni kl. 12.00, och då går det inte att låna om eller reservera böcker på webben. LUBcat kommer att vara igång före midsommar, 22 juni.
Under perioden då systemen ligger nere kommer det att finnas begränsade möjligheter att låna och återlämna böcker, och servicen på biblioteken kommer att variera. Exempelvis kommer Universitetsbiblioteket (UB) inte låna ut några böcker.

På Asienbiblioteket kan du låna och återlämna  fram till och med den 8 juni därefter har vi sommarstängt till den 27 augusti.

För att se vad som gäller på de andra biblioteken, se deras webbplatser. Några bibliotek kommer att ha helt stängt under omställningsperioden, se bibliotekens öppettider.

Passa på att låna och återlämna böcker före nedstängningen, så underlättar du övergången till LUBcat. Tack för din hjälp!

Page Manager:

Centre for East and South-East Asian Studies
Lund University
Sölvegatan 18 B, 223 62 Lund
Sweden

Phone: +46 46 222 38 61
E-mail: info [at] ace [dot] lu [dot] se