Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

I biblioteket

Tyst läsrum, datorer, tillgänglighet och mycket mer
Hela huset är tillgänglighetsanpassat.

I biblioteksentrén

Precis vid informationsdisken hittar du våra nya böcker. Dels i glasskåpet, dels vid anslagstavlan. Välkommen att låna!

Tyst läsrum

Det finns ett tyst läsrum i Asienbiblioteket med 10 stolar och 9 bord. Rummet finns längst ner till höger i biblioteket. I läsrummet finns även böcker om lagar, statistik och även olika årsböcker, alla på kinesiska. 
Detta rum är enbart för tysta studier.

Grupparbeten och enstaka stolar 

I mitten av biblioteket finns fyra sektioner med bord och stolar där du kan studera med dina kursare. Här är det tillåtet att prata, men vänligen respektera andra i och runt biblioteket. Vi har också några enstaka stolar placerade ute i biblioteket där du kan sitta och läsa. 

Datorer

Det finns tre uppkopplade PC:s med Windows 10, och du loggar in med ditt student-id eller ditt Lucat-id.

Du kan också använda din egen dator, padda eller mobil, och koppla upp till vårt WiFi. Koppla upp dig till Eduroam så kan du använda dig av så gott som alla e-resurser som finns på LU. (Gäller enbart studenter och personal.)
Om du inte tillhör Lunds universitet kan du få tillgång till våra resurser om du har ett lånekort. Ta med din fotolegitimation och fråga bibliotekarierna som hjälper dig.

Det finns en dator som du kan använda för att söka i bibliotekskatalogen LUBcat. Du behöver inte logga in.

Skrivare- Kopiator - Skanner

I biblioteket finns en skrivare som också kan kopiera och skanna. För mer information gå till sidan om PaperCut.
 

Utanför biblioteket

Toaletter

Utanför biblioteket finns en toalett, det finns också två toaletter på bottenvåningen där den ena är tillgänglighetsanpassad. 

Hiss

Det finns en hiss i entréplan som tar dig till första plan och till bottenplanet.

WiFi

Det finns WiFi i hela byggnaden.

Parkering

Det finns en tillgänglighetsanpassad parkering direkt till vänster om entrén. Du behöver ett giltigt parkeringstillstånd.

Page Manager:

I Asienbiblioteket

birdview over the Asia library

Nya böcker

Nya böcker i en glashylla samt stol och bord

Tyst läsrum

reading room

Datorer

Three computers in the library

Parkering

picture of accessible parking space

Endast om du har speciellt tillstånd.

Centre for East and South-East Asian Studies
Lund University
Sölvegatan 18 B, 223 62 Lund
Sweden

Phone: +46 46 222 38 61
E-mail: info [at] ace [dot] lu [dot] se