Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Om oss

Centrum för öst- och sydöstasienstudier (Centre for East and South-East Asian Studies) fokuserar på tvärvetenskaplig utbildning och forskning kring samtida öst- och sydöstasien och ligger organisatoriskt under historiska institutionen vid de humanistiska och teologiska fakulteterna.

Centrum har för närvarande en personal på tolv personer, inklusive forskare och administrativ personal och leds av en avdelningsföreståndare samt har en rådgivande kommitté för det strategiska arbetet.

Forskningen fokuserar på internationella relationer, ekonomisk utveckling, civilsamhället och politiska frågor samt digitala omvandlingar. Genom att bygga på styrkor inom dessa områden är Centret ett nav för studenter och forskare vid Lunds Universitet som är intresserade av regionen. Centret och dess personal är också integrerat i ett stort nätverk av forskare och institutioner i Asien och på andra håll.  

Centret erbjuder ett tvärvetenskapligt internationellt masterprogram (Master of Science in Asian Studies) och arbetar med att bygga upp kurser på både grundnivå såväl som en doktorandutbildning.

Här finns också ett bibliotek, Asienbiblioteket , som öppnades 1999 och som är ett av HT-biblioteken. Samlingen är tvärvetenskaplig och fokuserar på samtida frågor i öst- och sydöstasien.

Centret arrangerar och är medarrangörer i ett brett utbud av olika aktiviteter. Dessa inkluderar bland annat att ta emot gästforskare, anordna öppna föreläsningar, seminarier, konferenser, filmvisningar och utställningar.

Ladda ned Centrums föreskrifter

Ladda ned vår strategiska plan (på engelska)

Ladda ned vår arbetsplan för 2018 (på engelska)

 

Page Manager:

Kontaktinformation

Besöksadress

Sölvegatan 18 B
223 62 Lund
 

Postadress

Lunds universitet
Centrum för öst- och sydöstasienstudier
Box 118
221 00 Lund


Telefon:

046 - 222 38 61
 

E-mail

info [at] ace [dot] lu [dot] se 
 

Hämtställe

61

Strategic Plan

cover strategic plan

Work Plan 2018

photo of work plan cover

Centre for East and South-East Asian Studies
Lund University
Sölvegatan 18 B, 223 62 Lund
Sweden

Phone: +46 46 222 38 61
E-mail: info [at] ace [dot] lu [dot] se