Home   |  Site Map   |  På svenska

Studera Asien i Lund!

 

Lunds Masterprogram i Asienstudier kan ge dig en spännande internationell karriär!
 

Masterprogrammet i Asienstudier är en tvåårig tvärvetenskaplig utbildning som ger dig spetskompetens och fördjupad kunskap om nutida Asien. Masterprogrammet är samhällsvetenskapligt och du får både grundläggande kunskap om Asien samt de nödvändiga färdigheter för att förstå, bedöma och analysera regionens sociala, kulturella, ekonomiska och politiska utveckling. Utbildningen ger dig specialkunskap om dagens Asien och du kan specialisera dig på en region eller ett land i Asien. Du får även möjlighet att fokusera tematiskt och ämnesmässigt. Programmet hålls på engelska.

Under första terminen läser du tre obligatoriska kurser. En bred introducerande kurs till ämnet Asienstudier och därefter två obligatoriska kurser i ekonomisk och politisk utveckling i Asien. Den andra terminen specialiserar du dig på den region som du är mest intresserad av. Du kan välja mellan Kina, Japan, Sydöstasien och Sydasien. Under andra terminen läser du även en metodkurs där du börjar formulera ditt uppsatsprojekt. Tredje terminen består av valbara tematiska fördjupningskurser. Under senare delen av tredje terminen får du möjlighet att läsa en kurs på våra partneruniversitet i Beijing, Tokyo, Kuala Lumphur och Mumbai. Under den fjärde terminen koncentrerar du dig helt på att samla material genom fältarbete i Asien och på att färdigställa din Masteruppsats som du lägger fram i slutet av terminen.

Vårt Masterprogram är unikt i Europa och ger en utmärkt grund för forskarutbildning, samt för arbete i myndigheter, privata företag och frivilligorganisationer.

Läs mer om programmet i menyn till vänster.


Back

Page Manager: Nina Brand  Webmaster: Michael Sellers
Publisher: Centrum för öst- och sydöstasienstudier 

Last modified 23 Aug 2013

Contact

Nina Brand
Internationell koordinator

Phone: +46 46 222 3861

E-mail: nina.brand@ace.lu.se

 

Dr. Monica Lindberg Falk
Studierektor

Phone: 046-222 3744

E-mail: Studierektor@ace.lu.se 

Main University Building

Lund University, Box 117, SE-221 00 Lund, Sweden. Tel: +46 (0)46 222 00 00