Lund University is celebrating 350 years. Read more on lunduniversity.lu.se

Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Begränsat öppethållande

Ordinarie öppettider 28 augusti - 20 december: 10-16

Avvikande öppettider höstterminen 2017


NOVEMBER
3 november: Stängt

Du kan låna och lämna tillbaka böcker på några av de andra biblioteken vid LU när Asienbiblioteket är stängt

Page Manager:

Centre for East and South-East Asian Studies
Lund University
Sölvegatan 18B, 223 62 Lund
Sweden

Phone: +46 46 222 38 61
E-mail: info [at] ace.lu.se